Paalaimet

  • John Deere -paalaimet

    Täydellisiä paaleja täydellisillä paalaimilla.

Paalaimet

John Deere -paalaimet

 
John Deere on ollut paalainbisneksessä vuosikymmeniä, joten kokemusta on kertynyt runsain mitoin. Me, kuten viljelijätkin, tiedämme miten tärkeää tehokkuus ja luotettavuus ovat etenkin kiireiseen rehunkorjuun aikaan.

Panostamme vahvasti kaikkeen, mikä vaikuttaa rehun saamiseen korkealaatuisena pellolta varastoon. Paalaintemme perusrakenne on selkeä ja tarkoituksenmukainen. John Deere -paalaimissa on jykevä perusrakenne, luja akselisto ja isojen rehunkorjuualojen mukaan mitoitetut komponentit.

Noukkimissa on halkaisijaltaan pieni syöttörumpu. Rehu nousee tasaisena virtana paalikammioon myös matalasta karhosta. Paalit ovat kovat ja tasamuotoiset.

Muuttuvakammioiset John Deere -paalaimet

 Muuttuvakammioiset paalaimet

Tyylikkäiden suojapeltien alla piilee uudenaikaista tekniikkaa. Entistä kestävämpi kulmavaihteisto, aiempaa tiiviimmät paalit puristava hihnasto ja hydraulinen syöttökammion pohja mahdollistavat tehokkaan rehunkorjuun. Hihnojen puristama paali on tasatiukka, ja kova ytimestä alkaen.

960
990


Kiinteäkammioiset John Deere -paalaimet

 Kiinteäkammioiset paalaimet

Sullojan syöttäessä heinää paalikammioon se putoaa pohjatelojen päälle, jotka alkavat pyörittää paalin ydintä. Hetkessä paali kasvaa ja se alkaa kiristyä paalikammion ulkoreunoilla olevia teloja vasten. Ne mankeloivat paalista erittäin tiukan ja tasamuotoisen.

F441R
F441M


John Deere -paalainkäärimet

 Paalainkäärimet

Valmista kerta-ajolla karhosta muoviin käärittyä rehua. Paalainkäärimen ydin on  John Deeren kiinteäkammioinen paalain, ja sen jatkona on luotettavasti toimiva käärin. Yhden paalin valmistuessa paalikammiossa, käärinvarret muovittavat käärintäalustalla toista paalia. Muovituksen valmistuttua käärintäpöytä laskee paalin maahan, ja uusi paali siirtyy automaattisesti käärintäalustalle.

C441R

440M- ja 440R-paalaimet

440M- ja 440R-paalaimet

C440R ja 900 paalainkäärimet

C440R ja 900 paalainkäärimet

Niitto ja paalaus

Niitto ja paalaus

John Deeren jälleenmyyjä Suomessa

Peltokuumolantie 4
05800 HYVINKÄÄ
PL 390

www.hankkija.fi

Puh. 010 76 83000
palaute@hankkija.fi